Základní škola Pacov vznikla k 1. lednu 2014 sloučením původních subjektů Základní škola, náměstí Svobody 321, okres Pelhřimov a Základní školy, Za Branou, okres Pelhřimov. Základní škola Pacov je plně organizovanou školou s I. a II. stupněm, školní družinou a školním klubem. Škola a její vzdělávací program se zaměřuje na podporu rozvoje všech klíčových kompetencí ve všech vzdělávacích oblastech, oborech i jednotlivých vzdělávacích předmětech. Škola se zaměřuje na širší podporu rozvoje osobnosti žáků, zejména v oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura a Člověk a zdraví.