Moderní rodinná ekoškola s respektováním individuality dětí, s bezpečným klimatem a motivací pro vzdělávání se, kde úspěch může zažít každý. Chceme, aby se škola stala pro žáky místem, které je připraví pro jejich budoucí život tak, aby se dokázali orientovat ve svých schopnostech a dále je rozvíjeli.